Oživujeme vaše
stávající expozice

x
  • Exponáty
  • Interaktivita
  • Typová řešení
  • Edukace
  • Hry

STUDIE

Vaše myšlenky dostávají reálnou podobu

Výstupem studie je dokument, který detailně popisuje expoziční prostor, expozice samotné až do úrovní detailního popisu/rozkresu jednotlivých částí a zastavení. Popis se neomezuje pouze na uměleckou stránku věci, ale také na detailní popis technologií, materiálů a především dojmu, který má daná část prezentovat. Cílem je kompletní studie, kde je jasně a exaktně vyjádřen "duch" expozice, popis systémů, technologií a vizuální stránka věci.
Více informací