Oživujeme vaše
stávající expozice

x
  • Exponáty
  • Interaktivita
  • Hry
  • Edukace
  • Typová řešení

Augmented reality pomáhá doplnit reálný obraz o další infromace

Zjistěte více informací o vystavovaném exponátu zábavnou formou

Počátek i konec putování dějinami v expozici Zemědělství NZM ozvláštňuje augmented reality neboli rozšířená realita, která rozvíjí pohled na model býka i na reálný exponát ruchadla bratranců Veverkových o další dimenze.
Více informací