Oživujeme vaše
stávající expozice

x
  • Exponáty
  • Interaktivita
  • Typová řešení
  • Edukace
  • Hry

PROJEKT

Základ úspěšné realizace

Projektová dokumentace je nezbytnou součástí každé úspěšné realizace. Jasně definuje rozsah, funkcionalitu, návaznosti na ostatní profese, potřebnou stavební připravenost a předpokládaný objem investičních nákladů. Investorovi poskytuje ucelenou představu o potřebném rozsahu audiovizuálního řešení, orientuje ho v dané problematice a usnadňuje jeho rozhodování při stanovování požadovaného technicko-ekonomického optima.
Více informací